نمی خواهم

برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

شرکت استان آذربایجان شرقی

  برچسب شده با

برچسب شده با استان آذربایجان شرقی

مانور فرضی 7 ریشتری زلزله و آمادگی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در شرکت آب و فاضلاب آذر بایجان شرقی

مطالب/ مانور فرضی 7 ریشتری زلزله و آمادگی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در شرکت آب و فاضلاب آذر بایجان شرقی

                           
      مانور فرضی 7 ریشتری زلزله و آمادگی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در شرکت آب و فاضلاب آذر بایجان شرقی مانور فرضی 7 ریشتری زلزله و آمادگی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در شرکت آب و فاضلاب آذر بایجان شرقی در شهرستان شبستر انجام شد.
چهارشنبه 2 مرداد 1398
بازدید میدانی از تاسیسات توسط کارشناسان دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

مطالب/ بازدید میدانی از تاسیسات توسط کارشناسان دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

                           
      بازدید میدانی از تاسیسات توسط کارشناسان دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پیرو بازدید های دوره ای ، بازدید میدانی از تاسیسات توسط کارشناسان دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل انجام شد.
شنبه 13 بهمن 1397
کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضلاب استان در زمینه رشد در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

مطالب/ کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضلاب استان در زمینه رشد در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

                           
      کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضلاب استان در زمینه رشد در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در زمینه رشد در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نسبت به سالهای گذشته حائز کسب رتبه برتر شد.
شنبه 13 بهمن 1397
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی در مانور بحران استان گیلان مشارکت نمود.

مطالب/ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی در مانور بحران استان گیلان مشارکت نمود.

                           
      شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی در مانور بحران استان گیلان مشارکت نمود. شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی در مانور بحران استان گیلان مشارکت نمود طی تماس مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ، شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی نسبت به اعزام تیم واکنش سریع شرکت جهت انحام عملیات در شهر استارا طبق سناریو درخواستی اقدام نمود.
چهارشنبه 9 آبان 1397
حضور شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی در نشست آموزشی - تمرینی منطقه شمال غرب مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو

مطالب/ حضور شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی در نشست آموزشی - تمرینی منطقه شمال غرب مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو

                           
      حضور شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی در نشست آموزشی - تمرینی منطقه شمال غرب مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی در نشست آموزشی - تمرینی منطقه شمال غرب مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو که در محل مجتمع آموزش عالی آذربایجان برگزار گردید بود شرکت نمود.
پنجشنبه 26 مهر 1397
طرح پایلوت حفاظت فیزیکی مخزن 2000 مترمکعبی شهرستان اسکو

مطالب/ طرح پایلوت حفاظت فیزیکی مخزن 2000 مترمکعبی شهرستان اسکو

                           
      طرح پایلوت حفاظت فیزیکی مخزن 2000 مترمکعبی شهرستان اسکو طرح پایلوت حفاظت فیزیکی مخزن 2000 مترمکعبی شهرستان اسکو طبق ضوابط پدافندغیرعامل اجراء گردید
چهارشنبه 14 شهريور 1397
برگزاری جلسه کمیته بحران و پدافند غیر عامل استان در شهرستان سراب

مطالب/ برگزاری جلسه کمیته بحران و پدافند غیر عامل استان در شهرستان سراب

                           
      برگزاری جلسه کمیته بحران و پدافند غیر عامل استان در شهرستان سراب جلسه کمیته بحران و پدافند غیر عامل استان در سهرستان سراب در مورخه 1397/05/24 باحضور اعضای کمیته بحران و پدافند غیر عامل در شهرستان سراب برگزار شد.
دوشنبه 12 شهريور 1397
برگزاری جلسه کمیته بحران و پدافند غیر عامل استان در شهرستان اسکو

مطالب/ برگزاری جلسه کمیته بحران و پدافند غیر عامل استان در شهرستان اسکو

                           
      برگزاری جلسه کمیته بحران و پدافند غیر عامل استان در شهرستان اسکو جلسه کمیته بحران و پدافند غیر عامل استان در شهرستان اسکو در مورخه 1397/01/28 باحضور اعضای کمیته بحران و پدافند غیر عامل در شهرستان اسکو برگزار شد.
يکشنبه 11 شهريور 1397
اهداف

صفحات/ اهداف

                           
      اهداف
سه شنبه 14 فروردين 1397